शब्दपाटी

शब्दपाटी

‘नमेटिने घाउ’ मा ओलीको अभिनय
मंगलबार, वैशाख ११, २०८१